Tagged: ฟังเพลง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • asherdaphnesong 4:11 am on February 2, 2012 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, หนูนา หนึ่งธิดา, หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ หนูนา หนึ่งธิดา   

  หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ หนูนา หนึ่งธิดา 

  หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ เพลงใหม่โดย หนูนา หนึ่งธิดา แฟนๆที่ชื่นชอบ หนูนา หนึ่งธิดา เตรียมฟังเพลง หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ ที่อยู่ในอัลบั้ม หนูนา เร็วๆ นี้แน่นอน ฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ ขับร้องโดย หนูนา หนึ่งธิดา จากอัลบั้ม หนูนา ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ หนูนา หนึ่งธิดา การหายใจ เป็นกระบวนการซึ่งนำอากาศเข้าหรือออกจากปอด สิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนต้องการออกซิเจนเพื่อปลดปล่อยพลังงานผ่านการหายใจระดับเซลล์ ในรูปของเมตาบอลิซึมโมเลกุลพลังงานสูง เช่น กลูโคส การหายใจเป็นเพียงกระบวนการเดียวซึ่งส่งออกซิเจนไปยังที่ที่ต้องการในร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์ออก อีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเลือดโดยระบบไหลเวียนโลหิต การแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นในถุงลมปอดโดยการแพร่ของแก๊สระหว่างแก๊สในถุงลมและเลือดในหลอดเลือดฝอยปอด เมื่อแก๊สที่ละลายนี้อยู่ในเลือด หัวใจปั๊มเลือดให้ไหลไปทั่วร่างกาย หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ หนูนา หนึ่งธิดา หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง หายใจเข้าก็ยังรอ หายใจออกก็ยังจำ หนูนา หนึ่งธิดา ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

  Advertisements
   
 • asherdaphnesong 8:02 am on November 30, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, , , Pull-Push, Pull-Push ว่าน ธนกฤต   

  Pull-Push ว่าน ธนกฤต 

  Pull-Push เพลงใหม่ของ ว่าน ธนกฤต แฟนๆที่ชื่นชอบ ว่าน ธนกฤต เตรียมฟังเพลง Pull-Push ที่อยู่ในอัลบั้ม ASOKE เร็วๆ นี้แน่นอน เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง Pull-Push ขับร้องโดย ว่าน ธนกฤต จากอัลบั้ม ASOKE ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง Pull-Push ว่าน ธนกฤต แรงจูงใจ คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ พลังกดดัน หรือ ความปรารถนา ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นำช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สำคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการทำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง Pull-Push สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง Pull-Push ว่าน ธนกฤต ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 4:06 am on November 15, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, , Welcome to tha south, Welcome to tha south Southside   

  Welcome to tha south Southside 

  Welcome to tha south เพลงใหม่จาก Southside เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง Welcome to tha south ขับร้องโดย Southside อยู่ในอัลบั้ม Welcome to tha South ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง Welcome to tha south Southside so เข้ามาเข้ามา ride ride with me ถ้าอยากจะ feel me on the track มึงก็ holla back เเล้วล่องใต้ with me ก็พวกกูเยอะ มากมายกว่าเม็ดทรายที่มี ทั้งจิตวิญญาน ทั้งร่างกายกูเกิดเเละตายที่นี่ โอ้โอ้ ปักษ์ใต้บ้านเรา ก็นั่นคือสิ่งที่สร้างเรา กู keep yell in this shit from ma mouth so follow gu back back to tha south เเล้วให้กู show ya my swag how gu stack แบงค์เทา เชื่อมพรหมแดนด้วยสะพานสารสิน เหมือนทางปูพรมแดงสู่แดนสยามเมืองยิ้ม ยืนที่แหลมพรมเทพ ตอนพระอาทิตย์ตกดิน เอาสะตอมาผัดกับแกล้มเหล้าสมกับ mix และกินเหมือน tsunami hit ดังโคตร ตอนกระโจนสู่ปักษ์ใต้ เเต่กูยังจับไมโครโฟน เเล้วตะโกนว่ายืนหยัดได้ จาก underground เพลง rap จนกูมายืนกับค่าย ยังยืนหยัดเพื่อปักษ์ใต้ ไปจนถึงวันไปจนถึงคืนสุดท้าย หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง Welcome to tha south สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง Welcome to tha south Southside ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 4:45 am on November 3, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เปาวลี พรพิมล, ,   

  อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เปาวลี พรพิมล 

  อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เพลงโดย เปาวลี พรพิมล แฟนๆที่ชื่นชอบ เปาวลี พรพิมล เตรียมฟังเพลง อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น ที่อยู่ในอัลบั้ม ชุดที่ 1 กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง เร็วๆ นี้แน่นอน รอฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เปาวลี พรพิมล อยู่ในอัลบั้ม ชุดที่ 1 กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เปาวลี พรพิมล เมื่อรู้ว่าได้รับเล่นเล่นภาพยนตร์ได้บอกความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะ ที่เปาได้มารับบทเป็นแม่ผึ้ง หรือ คุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ในภาพยนตร์ไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้แสดงภาพยนตร์ด้วยค่ะ ไม่เคยคิดและฝันมาก่อนเลย เปาเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ 5 ขวบ แม่ของเปาก็สอนร้องเพลงของแม่ผึ้งมาตั้งแต่เปาเริ่มร้องเพลงได้จนอายุ 9 ขวบ เปาก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆและก็ใช้เพลงแม่ผึ้งประกวดร้องเพลงเป็น ส่วนใหญ่ค่ะ สำหรับคุณพุ่มพวง ดวงจันทร์ ถือว่าเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งผู้โด่งดังและยังถือว่าเป็นแม่แบบของนักร้องลูกทุ่งหลายๆรุ่นรวมทั้งตัวเปาเองด้วยค่ะ ก่อนเปิดกล้องเปาก็พยามฝึกซ้อมร้องเพลงและเรียนแอ็คติ้งการแสดงหลายๆอย่าง เพราะในเรื่องนี้เปาจะต้องโชว์เสียงร้องเพลงด้วยค่ะ เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยทั้งตื่นเต้นและดีใจ เปาจะตั้งใจและพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง อยากมองตาเวลาพูดคำนั้น เปาวลี พรพิมล ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 4:46 am on November 1, 2011 Permalink | Reply
  Tags: คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ไหมไทย ใจตะวัน, ฟังเพลง, , ไหมไทย ใจตะวัน   

  คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ไหมไทย ใจตะวัน 

  คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด เพลงของ ไหมไทย ใจตะวัน แฟนๆที่ชื่นชอบ ไหมไทย ใจตะวัน เตรียมฟังเพลง คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ที่อยู่ในอัลบั้ม ชุดที่ 5 สังกัดพรรคเพื่อเธอ เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ขับร้องโดย ไหมไทย ใจตะวัน จากอัลบั้ม ชุดที่ 5 สังกัดพรรคเพื่อเธอ ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ไหมไทย ใจตะวัน ขวัญกำลังใจเป็นกลไกช่วยคุ้มครองผู้เล่นใหม่อย่างหนึ่ง โดยนำเอาคะแนนของฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันมาใช้ในการคำนวณผลของการต่อสู้ โดยปกติแล้วกองกำลังฝ่ายโจมตีจะมีขวัญกำลังใจ ยกเว้นแต่การเข้าโจมตีผู้เล่นที่เล็กกว่าคุณมาก นั่นจะทำให้มีโทษปรับลดพลังโจมตีของฝ่ายโจมตีลง เช่น การโจมตีผู้เล่นที่มีขวัญกำลังใจจะทำให้พลังโจมตีลดลงจากพลังโจมตีปกติ หากผู้เล่นที่เล็กกว่าเข้าโจมตีผู้เล่นที่ใหญ่กว่ามาก จะไม่มีโบนัสพิเศษให้แต่อย่างใด ขวัญกำลังใจมีค่าสูงสุดเท่านั้น เวลาก็เป็นตัวแปรหนึ่งในการคำนวณขวัญกำลังใจ โดยจะคิดจากระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่ผู้เล่นเริ่มเข้าสู่้เกม หากผู้เล่นที่เล่นมานานแต่ยังคงมีคะแนนน้อยอยู่ ค่าขวัญกำลังใจจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนมีค่า คุณสามารถทดสอบค่าขวัญกำลังใจได้ในโปรแกรมจำลองการรบ โดยใส่คะแนนของคุณและเป้าหมายลงในโปรแกรม เพื่อคำนวณดูค่าขวัญกำลังใจได้ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุด ไหมไทย ใจตะวัน ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 3:29 am on October 25, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, ยอมรับมัน, ยอมรับมัน โทนี่ ผี, ,   

  ยอมรับมัน โทนี่ ผี 

  ยอมรับมัน เพลงใหม่จาก โทนี่ ผี แฟนๆที่ชื่นชอบ โทนี่ ผี เตรียมฟังเพลง ยอมรับมัน ที่อยู่ในอัลบั้ม กลัว เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ยอมรับมัน ขับร้องโดย โทนี่ ผี จากอัลบั้ม กลัว ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ยอมรับมัน โทนี่ ผี การยอมรับตนเอง คือการยอมรับได้แม้ว่าตนจะมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง แม้ว่าความหมายของการยอมรับตนเองจะเป็นไปตามสามัญสำนึก แต่ก็มีนักวิจัยนิยามอย่างเป็นทางการว่าเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ จากหนังสือของ Shepard การยอมรับตนเองหมายถึงความพึงพอใจหรือความสุขส่วนตัวเกี่ยวกับตัวเอง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีสุขภาพจิตดี การยอมรับตนเองมักเกี่ยวข้องกับการเข้าใจตนเอง การรับรู้ได้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน แม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว โดยจะแสดงออกทางความรู้สึกเกี่ยวกับตนเองที่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ ในวิชาจิตวิทยาคลินิก และจิตวิทยาเชิงบวกการยอมรับตนเองถือเป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ และอาจลุล่วงได้โดยการหยุดวิจารณ์ และแก้ข้อบกพร่องของตนก่อน แล้วจึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้นกับตนได้ นั่นคือการยอมให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นกับตนเองได้เพียงบางส่วน หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ยอมรับมัน สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ยอมรับมัน โทนี่ ผี ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 8:25 am on October 21, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฉันจะอยู่ข้างเธอ, ฉันจะอยู่ข้างเธอ โทนี่ ผี, ฟังเพลง, ,   

  ฉันจะอยู่ข้างเธอ โทนี่ ผี 

  ฉันจะอยู่ข้างเธอ เพลงเพราะๆจาก โทนี่ ผี แฟนๆที่ชื่นชอบ โทนี่ ผี เตรียมฟังเพลง ฉันจะอยู่ข้างเธอ ที่อยู่ในอัลบั้ม กลัว เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ฉันจะอยู่ข้างเธอ ขับร้องโดย โทนี่ ผี จากอัลบั้ม กลัว ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ฉันจะอยู่ข้างเธอ โทนี่ ผี เธอ ฉัน และวันฟ้าใส เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่แพร่ภาพในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2004 ทางสถานีโทรท้ศน์ TBS ของญี่ปุ่น นำแสดงโดย ซาโตขิ ซึมาบุกิ และ โค ชิบาซากิ เป็นเรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยปีสุดท้าย ฉันจะอยู่ข้างเธอ โทนี่ ผี ที่ต้องค้นหาคำตอบเกี่ยวกับอนาคตการทำงาน ความรัก มิตรภาพระหว่างเพื่อน และความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ฉันจะอยู่ข้างเธอ สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ฉันจะอยู่ข้างเธอ โทนี่ ผี ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 8:46 am on October 20, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ชาติที่แล้ว, ชาติที่แล้ว ชิน ชินวุฒ, , ฟังเพลง,   

  ชาติที่แล้ว ชิน ชินวุฒ 

  ชาติที่แล้ว เพลงของ ชิน ชินวุฒ แฟนๆที่ชื่นชอบ ชิน ชินวุฒ เตรียมฟังเพลง ชาติที่แล้ว ที่อยู่ในอัลบั้ม I Believe เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ชาติที่แล้ว ขับร้องโดย ชิน ชินวุฒ จากอัลบั้ม I Believe ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ชาติที่แล้ว ชิน ชินวุฒ ชาดก คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก เป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ชาดกที่ทรงเล่านั้นมีนับพันเรื่อง หมายถึง พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง แต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ 10 ชาติสุดท้ายที่เรียกว่า ทศชาติชาดก และชาติสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกเรื่องพระเวสสันดรนี้ว่า เวสสันดรชาดก หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง ชาติที่แล้ว สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ชาติที่แล้ว ชิน ชินวุฒ ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 7:46 am on October 18, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ฟังเพลง, , , SHY BOY, SHY BOY Palmy   

  SHY BOY Palmy 

  SHY BOY เพลงจาก Palmy แฟนๆที่ชื่นชอบ Palmy เตรียมฟังเพลง SHY BOY ที่อยู่ในอัลบั้ม PALMY 5 เร็วๆ นี้แน่นอน คลิกฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง SHY BOY ขับร้องโดย Palmy จากอัลบั้ม PALMY 5 ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง SHY BOY Palmy ถ้าลูกของคุณขี้อายอย่างมากไม่กล้าแสดงออก คุณสามารถช่วยเหลือลูกของคุณด้วยการพยายามให้ลูกได้ตัดสินใจด้วยตนเองในเรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น คอยถามว่า วันนี้ลูกอยากกินข้าวกับอะไรจ๊ะ แม่อยากซื้อเสื้อผ้าสวย ๆ ให้ลูกใส่ แต่แม่อยากให้ลูกเลือกเองนะจ๊ะ เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นกับคนอื่น เพื่อเป็นการเรียนรู้ทักษะทางสังคมในการกล้าแสดงออกและเมื่อลูกสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเอง ให้คุณแสดงความชื่นชมต่อลูกทันทีซึ่งจะทำให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมกันนี้ให้คุณพยายามดึงส่วนที่ดีหรือเด่นในตัวลูกให้แสดงออกให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกมีโอกาสแสดงจุดเด่นของตนเอง สำหรับการป้องกันมิให้ลูกเป็นคนขี้อาย คุณจำเป็นต้องปล่อยให้ลูกช่วยตนเองตามวัยที่เขาสามารถทำได้ตั้งแต่เล็ก เช่น ปล่อยให้ลูกกินข้าวเอง แม้จะหกเลอะเทอะบ้าง ใส่ช้อนไม่ตรงปากบ้าง ปล่อยให้ลูกหัดสวมเสื้อผ้า หรือ ติดกระดุมเอง สิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ลูกเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นค่ะ หากเพื่อนๆชื่นชอบเพลง SHY BOY สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง SHY BOY Palmy ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
 • asherdaphnesong 3:52 am on October 18, 2011 Permalink | Reply
  Tags: ที่รัก, ที่รัก ปราโมทย์ ปาทาน, ปราโมทย์ ปาทาน, ฟังเพลง,   

  ที่รัก ปราโมทย์ ปาทาน 

  ที่รัก เพลงโดย ปราโมทย์ ปาทาน เป็นเพลงประกอบละคร เกมร้ายเกมรัก แฟนๆที่ชื่นชอบ ปราโมทย์ ปาทาน เตรียมฟังเพลง ที่รัก ที่อยู่ในอัลบั้ม ปราโมทย์ ปาทาน New Single เร็วๆ นี้แน่นอน เชิญฟังเพลง พร้อมเนื้อเพลง และโค้ดเพลง ของเพลง ที่รัก เพลงประกอบละคร เกมร้ายเกมรัก ขับร้องโดย ปราโมทย์ ปาทาน จากอัลบั้ม ปราโมทย์ ปาทาน เพลงใหม่ล่าสุด ดาวน์โหลดเพลง เนื้อเพลง ที่รัก ปราโมทย์ ปาทาน แฟน หรือ ที่รัก หมายถึง บุคคลที่ชื่นชอบ สามารถหมายถึงความรักหรือคนรักกันที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน หรืออาจหมายถึงสามี ภรรยา ในการพูดคุยครั้งหนึ่งๆที่พูดโดยฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยา ในขณะเดียวกันแฟน หรือ ที่รักในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นคำนาม หมายถึง ผู้นิยมชมชอบ เช่น แฟน หรือ ที่รักเพลง แฟน หรือ ที่รักภาพยนตร์ แฟน หรือ ที่รักมวย ผู้เป็นที่ชอบพอรักใคร่ คู่รัก สามีหรือภรรยา หากเพื่อนๆ ชื่นชอบเพลง ที่รัก เพลงประกอบละคร เกมร้ายเกมรัก สามารถกดเพื่อให้คะแนนเพลง ที่รัก ปราโมทย์ ปาทาน ช่วยกันให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel